High Tech POS Ayuda

Dominios

¿Qué navegadores soportan dominios IDN?

Te ofrecemos un listado a continuación de los navegadores web que podrás utilizar para ver online tu sitio web asociado a un dominio IDN:

  • Mozilla 1.4+.
  • Mozilla Firefox 0.6+.
  • Netscape 7.1+.
  • Opera 7.11+.
  • Microsoft Internet Explorer 7.0+.
  • Konqueror ( KDE 3.2 ).
  • Epiphany 1.2.2+.
  • Galeon 1.3.14+.
  • Safari 1.2+.
  • Mozilla Camino 0.7+.